Therapie Therapie (FF),

Neurofeedback therapie

Neurofeedbacktherapie (FF), ook bekend als neurofeedbacktraining of neurofeedbacktherapie, is een vorm van brainwave entrainment die werkt met de elektrische activiteit van de hersenen. Wanneer hersengolven synchroniseren met een frequentie die volgt op een stimulus, worden de hersenen in wezen opnieuw aangeleerd om hun hersengolven te veranderen om een bepaald gewenst resultaat te bereiken. Met op neurofeedback gebaseerde therapieën kan een individu zijn concentratie verbeteren, zijn stressniveau verlagen en verschillende gedrags- en emotionele stoornissen beheersen (bv. eetstoornissen, drugsverslavingen, enz.). Het is bijzonder nuttig in situaties waarin een individu moeite heeft om een bepaalde norm te halen (bv. een goed cijfer halen op school, een slechte gewoonte doorbreken of wanneer sociale vaardigheden vereist zijn). Hypnotische protocollen in combinatie met neurofeedbacktherapie zijn zeer effectief gebleken voor gedragsaanpassingen.

Neurofeedback Therapie (FF), Neurofeedback Training (NITT), Neurofeedback bijles, Neurofeedback counseling en Neurofeedback zelfhulp producten en programma’s zijn vaak te vinden in een verscheidenheid van websites en speciaalzaken. Sommige van deze producten kunnen gebruik maken van neurofeedback training om eetstoornissen onder controle te krijgen, Eating Disorders’ Management, (gewichtsbeheersing), Accelerated Cognitive Therapy (ACTH), Learning Disabilities (leerstoornissen), Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), Obsessive-Compulsive Disorder Recovery (OCD-rift), Eating Disorders meds (gewicht- opgeblazen gevoel, depressie, angst, enz.). Naast de bovengenoemde neurofeedback problemen, kunnen consumenten kiezen uit een groot aantal andere neurofeedback problemen.

Neurofeedback wordt vaak Neurofeedbacktherapie of Neurofeedbacktherapie of Kalibratie genoemd

Neurofeedback gaat in feite over het herontdekken van de kracht van de geest, en vrouwen met overgewicht proberen overal hun eigen persoonlijke kracht aan te boren. De kracht die ze ooit bezaten om te diëten en te bewegen lijkt hen te hebben verlaten. De vele boulimia en obsessief-compulsieve vrouwen waarmee ik in de loop der jaren heb gewerkt hebben diëten en oefeningen geprobeerd, maar hun gewicht schommelde in directe relatie tot de hoeveelheid gewicht die ze weer aankwamen.

Naast problemen met gewichtstoename hebben veel patiënten geprobeerd af te vallen met afslankprotocollen. Deze afslankprogramma’s omvatten meestal dwangmatig diëten of deelname aan zeer moeilijke en inspannende oefeningsroutines. De therapeuten zijn vaak zeer succesvol in het helpen van het gewicht geleidelijk af te vallen. Maar zelfs als ze succesvol zijn in het helpen van de patiënt om gewicht te verliezen, leidt dit uiteindelijk tot trauma’s vanwege de fysieke veranderingen veroorzaakt door het gewichtsverlies en de neiging van de “feel-good” chemicaliën die terug in het systeem worden gestuurd. Een patiënt van mijn eigen gewichtsverliesprogramma’s kwam vaak maanden later terug met wat extra gewicht dat ze wilden verliezen. Ongeveer een jaar na mijn eigen afslankprogramma viel de cliënt weer af.

Een andere valkuil bij het gebruik van neurofeedback methoden voor afvallen is dat ze gewichtsverlies juist kunnen voorkomen. Neurofeedback programma’s worden gebruikt voor gewichtsbeheersing of zelfs om de snelheid te vertragen waarmee het gewicht er weer aan begint te komen na het afvallen, maar net als wat er met kinderen gebeurt wanneer ze dik beginnen te worden ook al zitten ze te vol (misschien hebben ze net alles gegeten wat lekker was…!) komen ze toch weer aan omdat hun limbisch geleide geest geen controle heeft over het nieuwe gewichtsdoel en voortdurend het lichaam zal laten eten.

Wat ik heb ontdekt is dat het voor de meeste mensen heel moeilijk is om een nieuw gedrag vol te houden gedurende de volledige zes weken van training in een neurofeedback programma. Dat is een van de redenen waarom neurofeedback zo vaak wordt aangeduid als “het bijsturen of heroriënteren van gedrags- of emotionele patronen”.

De reden hiervoor is dat de geest getraind is om bepaalde dingen steeds opnieuw te verwachten. Bovendien is het onmogelijk om midden op de dag van mentaal programma te veranderen. Om jezelf aan je nieuwe gedragspatroon te kunnen houden moet je teruggrijpen naar je oorspronkelijke denkpatroon en het gedrag dat je het langst hebt gehad. De geest is niet zo flexibel in flexibiliteit. Het is als het ware geplastificeerd, veel verder dan dePsychKen Niger Clarkecyclicaal gemodelleerde arrestatie. Het duurt minstens zes weken om een oud patroon te doorbreken. Dus om te herstellen van een specifiek neurofeedbackprogramma moet je dan teruggaan naar dat programma en het opnieuw verneuken en herconfigureren.

Dit is waarschijnlijk de belangrijkste take-away van dit artikel voor nu. Gebruik Neurofeedback Therapie spaarzaam als je je processen van de geest wilt bevredigen.